Ticari Tip Klimalarda belirtilen “Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatları” montaj hariçtir. Montaj ücreti için yetili satıcınızdan bilgi alınız.